Header Banner

Aan/-afmelden

Gasten van het Walchers Contact zijn vertegenwoordigers van (semi)overheden en relaties van onze sponsoren. De genodigden ontvangen een persoonlijke uitnodiging en kunnen zich via onderstaande routing aan- of afmelden. Een uitnodiging is op persoonlijke titel en dus niet overdraagbaar aan derden.

Ontvangst uitnodiging

U ontvangt een uitnodigingsbericht per e-mail naar het bij ons bekende e-mailadres. In deze e-mail vindt u een link om de uitnodiging te accepteren of af te wijzen.

Accepteren uitnodiging

Wanneer u de uitnodiging accepteert, krijgt u de mogelijkheid om uw gegevens nog aan te passen. Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie correct invult.

Toegangsbewijs

Nadat de uitnodiging is geaccepteerd wordt het toegangsbewijs verzonden naar de door u gecontroleerde gegevens. In deze e-mail vindt u een QR-code die u toegang geeft tot het evenement.

Bewaar uw toegangsbewijs

Bewaar uw toegangsbewijs goed en neem deze mee naar het evenement. U heeft de QR-code op uw smartphone of geprint nodig om toegang te krijgen.

“Een gezellige zakelijke bijeenkomst met als doel:
het verbeteren van contacten tussen (semi)overheid en bedrijfsleven.”