Header Banner

Welkom namens alle 13 partners

Het Walchers Contact verbindt jaarlijks overheden, semioverheden en bedrijfsleven in Middelburg. De Commissaris van de Koning(in) opent, gevolgd door een Zeeland-verbonden gastspreker. Sponsoren en het bestuur stellen de gastenlijst samen.
In 2024 vond het Walchers Contact plaats op vrijdag 5 april.

Partners

customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos
customer logos

Globaal Programma

17:00

Ontvangst

18:15

Formeel gedeelte

Opening door de Commissaris van de Koning, de heer drs. J.M.M. Polman

Gastspreker: Ruud Sondag

Onderwerp: "De kracht van autonoom zijn"

19:15

Informeel gedeelte

21:30

Sluiting


Historie

meer foto's
Presentatie foto

Over ons

De stichting het Walchers Contact is opgericht in 1995 en stelt zich ten doel om de contacten tussen overheden, semioverheden en bedrijfsleven te verbeteren. Om dat te bereiken organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst.

“Een gezellige zakelijke bijeenkomst met als doel:
het verbeteren van contacten tussen (semi)overheid en bedrijfsleven.”